Metpol - akcesoria do suchej zabudowy
Metpol - profile do zabudowy
Metpol - profile do zabudowy

Square for frame profile

Type Pack Weight Declaration of Performance
50
75
100
48
48
48
4,9 kg
8,9 kg
12,1 kg
Square for frame profile UA50 .pdf
Square for frame profile UA75.pdf
Square for frame profile UA100.pdf

Sample applications